Política d’ús

La participació en aquest blog es troba sotmesa a les següents  normes de comportament:

  • Tots els usuaris respectaran les opinions de les altres persones, no es permetrà l’ús de llenguatge xenòfob, racista, violent o ofensiu. L’administrador podrà procedir al bloqueig immediat de l’usuari responsable, al report del seu comentari o perfil com abusiu i spam i a l’execució de les corresponents mesures legals que corresponguin a cada cas.
  • Hauran de tractar-se temes relacionats amb la pròpia activitat del blog i de l’Hospital. Si vol tractar altres temes li preguem utilitzi pàgines web o grups més adequats.
  • No està permès fer publicitat d’empreses, serveis o esdeveniments amb ànim de lucre. Es valorarà la seva admissió de manera individual per a missatges amb finalitats solidàries o sense ànim de lucres.
  • L’equip d’administració del blog decidirà individualment l’admissió de missatges que proposin l’adhesió a altres grups i/o xarxes socials.
  • Serà considerat com a spam i per tant eliminat qualsevol missatge o comentari duplicat.
  • No es permet la publicació de contingut sotmès a la legislació en matèria de propietat intel·lectual sense permís del propietari. És obligatori que s’indiqui sempre l’origen de la font en cas de publicar algun comentari, article o imatge d’un tercer, incloent les casos d’obres de domini públic, o de les llicències Creative Commons.
  • El contingut d’aquest lloc està subjecte a la llicència Creative Commons ByNc http://es.creativecommons.org/blog/licencias/ que implica el reconeixement de l’autoria i el seu ús per a finalitat no comercials.
  • Tingui en compte que les plataformes on s’allotgen les pàgines o grups de xarxes socials de l’Hospital, com Facebook i Twitter, tenen les seves pròpies normes d´ús que han de ser igualment respectades.