Entrevista a la presidenta

Entrevista a Consol Fusté

Biografia

Natural de Caldes de Montbui, vaig començar a treballar a l’HGG l’any 1971 a l’administració; nòmines, facturació, comptabilitat, secretaria de la Direcció econòmica-administrativa, control de gestió… des de l’any 1990 he estat la responsable de la Unitat d’Atenció a l’Usuari fins el mes de desembre de 2015 quant m’he jubilat parcialment.


Com va néixer l’Associació de Treballadors Jubilats de la FPHAG? Quins objectius té?

La idea de crear l’ATJ, com nosaltres l’anomenem, va sorgir d’un grup de treballadors que veient la propera finalització de la seva vida laboral vam pensar que seria interessant mantenir d’alguna manera el contacte amb la nostra antiga empresa. Donat que això seria més fructífer a través de la unió dels propis treballadors vam fer algunes reunions i vam presentar la proposta a la Direcció de l’Hospital.

En una fase inicial vam comprovar que alguns hospitals catalans de tercer nivell (Bellvitge, Vall d’Hebron i Germans Trias) havien començat a crear associacions de jubilats, però aquestes eren exclusivament de metges, amb interessos molt concrets. Nosaltres vam pensar que en hospitals de mida menor, com el nostre, hauríem d’incloure a tots el col·lectius laborals tenim en compte les seves dimensions de personal i que gran part de les necessitats dels seus components eren comuns. Bàsicament aquestes es podrien resumir en dos aspectes. Per una part un aspecte d’atenció sanitària en la etapa de jubilació, per la qual, en cas de necessitat d’assistència el treballador fos tractat amb deferència, mai amb privilegi, tenint en compte la seva dedicació durant la seva vida professional a l’atenció d’altres malalts, qualsevol fora el seu lloc de feina i professió. Un altre aspecte tindria més relació amb temes socials, que inclouria poder participar en activitats formatives, culturals, artístiques o lúdiques.

Podem dir que l’Associació va néixer des de baix, amb la voluntat dels propis treballadors però que aquesta iniciativa va ser acollida de bon grau i recolzada per la Direcció de l’Hospital que va facilitar tots els mitjans que calien per engegar aquest projecte, fent-se càrrec de determinats costos econòmics i facilitant recursos d’espai i suport informàtic per desenvolupar la nostra tasca en condicions adequades. També es va fer càrrec de proporcionar i facilitar a cada un dels membres d’una tarja identificativa que facilitarà la seva mobilitat per l’Hospital.


Quines persones formen part de la Junta i com us coordineu?

Com ja he dit, la diferència d’aquesta Associació amb altres agrupacions de jubilats del món sanitari, és que la nostra aplega a persones dels diferents col·lectius de treballadors de l’Hospital, pensant que, majoritàriament tenim les mateixes necessitats, encara que hi hagi diferències lògiques segons la seva funció si ha estat assistencial o no assistencial desenvolupada durant la seva vida laboral.

Per això la composició de la Junta és diversa. El grup fundacional està constituït per mi mateixa, com a presidenta, pel Dr. Àngel Serrano (vicepresident) i la Sra. Pepita Pellicé (secretària). Els vocals representen a diversos col·lectius: la Gna. M. Pilar Castellanos (Comunitat Vedruna), la Sra. Mercè Guillamet (infermera), la Sra. M. Alicia Belén Hevia (auxiliar d’infermeria), el Dr. Antoni Ibáñez (metge), el Sr. Isidro Martin (serveis generals), la Sra. Dolors Navarro (infermera), la Sra. M. Rosa Oliva (auxiliar d’infermeria), la Dra. M. Nieves Otero (metgessa), la Sra. Rosa Rios (serveis generals) i la Sra. Teresa Subirats (administració).

Al trobar-nos en la fase fundacional les reunions són freqüents degut a que la tasca de la Junta és ara més intensa. Posteriorment les reunions poden ser més espaiades i en funció de les necessitats de l’Associació, però estarem en contacte permanent a través de correu electrònic, especialment els membres de la part més executiva de la Junta. El grup disposarà d’un reglament de règim intern que regirà el nostre funcionament. Tenim voluntat de ser un grup actiu per mantenir informats als associats.


Quins projectes immediats teniu previstos?

En aquests moments estem en la primera etapa de constitució i oficialització de la societat i recollida d’inscripcions. Però posteriorment farem la presentació oficial de l’ATJ i convocarem una sessió inaugural amb assistència dels associats que vulguin i que podran fer totes aquelles propostes que creguin interessants. Hem de dir que els futurs projectes que engeguem sortiran de les aportacions dels propis membres.

Com tota associació disposarem d’un lloc d’informació i expressió i, per això, també s’elaborarà un blog aprofitant les avantatges tecnològics. En aquest mitjà d’expressió i comunicació es podrà consultar qualsevol noticia d’interès pels seus membres i que aquests puguin expressar comentaris o peticions.


Per fer-se soci a l’Associació, com ho ha de fer? És gratuït?

Associar-se a l’ATJ és molt senzill. Actualment disposem d’un registre d’inscripció que es troba a la pàgina web  fphag.es on es pot emplenar un formulari que ens arribarà amb les dades sol·licitades. Pels que no dominin el món d’internet podran demanar un imprès per omplir i depositar a les bústies situades a Admissions. Actualment, des del departament Direcció de Persones, entre la documentació que s’entregarà al treballador jubilat, s’inclou un full d’inscripció per si l’extreballador vol formar part de la nostra societat. Fins ara tenim quasi 100 persones inscrites que hem aconseguit contactar mitjançant un llistat facilitat per Direcció de Persones, però que avarca fins a 10 anys. Davant del problema de no poder accedir a les adreces de tothom agraïm que els jubilats més recents contactin, si poden fer-ho, amb els més antics i facin de missatgers informant-les de l’existència de l’ATJ. Deixem clar que l’ATJ es una entitat sense ànim de lucre i que la pertinença a la mateixa és totalment gratuïta.


Per finalitzar, quins consells donaries a un professional que estigui a punt d’afrontar aquesta nova etapa?

A l’arribar a l’etapa de la jubilació i després d’haver treballat la majoria de nosaltres molts anys en una institució com és l’HGG, no podem renunciar a les coses i persones que deixem enrere ja que tots hem fet molts amics, fer-se soci de l’ATJ és un projecte molt interessant, ja que ens permetrà estar informats del dia a dia de la nostre empresa, Així com retrobar-nos amb els amics i coneguts que hem treballat durant la nostra vida laboral, aportar vivències i intentar aprofitar l’experiència dels anys viscuts a l’hospital.

Crec que és una etapa que tenim d’aprofitar al màxim mirant endavant, però sempre amb el record de la feina ben feta i no oblidant a les persones que han estat al nostre costat.

Deixar una resposta